Härjedalens härader

Härjedalen har aldrig haft härader, bara socknar. Ursprungligen var hela Härjedalen en enda socken och sockentinget hölls i Sveg. Det var förstås inte hållbart i ett mer komplicerat samhälle så omkring 1400 skapades socknen Hede. 1407 kom Lillhärad att bli en egen socken och den följdes 1466 av Överhogdals socken. Nåhon gång mellan 1566 och 1588 blev även Älvros en socken och egen församling. Hede visade sig vara för stor så 1550 bröts Tännäs och Vemdalen ut och blev sina egna socknar.
Kyrkligt hörde Härjedalen, i motsats till Jämtland, under Norgetiden till Nidaros stift.

1640 gjordes en ny indelning som i stort står sig än idag.

Norra Härjedalen

Hede socken – varur 1751/1895 Storsjö socken utbröts.
Storsjö socken – bildades 1751/1895 genom utbrytning ur Hede socken
Tännäs socken
Vemdalens socken


Södra Härjedalen

Lillhärdals socken
Linsells socken – bildades 1798 genom utbrytning ur Svegs socken
Svegs socken – varur 1798 utbröts Linsells socken
Älvros socken
Överhogdals socken