Närkes härader

Askers härad
saknade vapen

Edsbergs härad
saknade vapen

Glanshammars härad
saknade vapen

Grimstens härad
saknade vapen

Hardemo härad
saknade vapen

Kumla härad
saknade vapen

Sköllersta härad
saknade vapen

Sundbo härad

Örebro härad
saknade vapen