0 Comments

Sockenheraldiska institutet är en arbetsgrupp som arbetar med hela Sveriges inofficiella territoriella heraldik, det vill säga vapnen för våra härader, socknar, församlingar och motsvarande regioner.

Arbetsgruppen vill även bidra till att stödja heraldiken inom kommuner, län och landskap samt de numera avskaffade indelningarna städer, köpingar och municipalsamhällen. Målet är att:

  • Dokumentera och sprida kunskap om Sveriges territoriella vapen.
  • Inspirera svenskarna att använda sina territoriella vapen.
  • Inspirera landskapens hembygdsföreningar att anta vapen för socknar som ännu inte har något heraldiskt vapen.

Verksamhet

Idag riskerar de svenska socknarna att förvandlas till historia. Att sockenbegreppet håller på att frätas sönder är ingen nyhet eftersom de svenska socknarna saknar en formell funktion i samhället. Därför finns det en risk att socknarna inom en inte allt för lång framtid bara är ett vagt begrepp som endast hör historien till. Det vore synd.
Vi har startat ett stort projekt som går ut på att förse Sveriges alla socknar med heraldiska vapen. Detta för att stärka socknarnas identitet och på det sättet stärka deras chanser till överlevnad.

Så här jobbar vi

Ett heraldiskt vapen måste följa vissa regler för att vara korrekt. Ett vapen måste också vara unikt, i och med att det utgör en identitet för dess ägare. Det gör att man måste ha vissa grundkunskaper innan man komponerar ett nytt vapen. Det finns många sätt att komma fram till hur ett vapen ska se ut. Man kan utgå från huvudnäringar, historiska händelser, ortnamnet eller det som finns inom området.

Min socken vill också ha ett vapen

Vad gör man om ens socken vill ha ett vapen, men inte finns med i planeringen? Naturligtvis vill vi hjälpa till med just ditt sockenvapen. Och du kan hjälpa till också!

Kontakta oss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Ås härad på plats

0 Comments

Nu är även Ås härad i Västergötland på plats. Här…