Åkerbo härad och socknar

I blått fält en högplog med rist, allt av guld. – Godkänt 1997
Landskommunen använde följande vapen
I rött fält en sinistervänd högplog med rist, allt av guld. – Antaget 1958
Högplog med rist – bilden i Åkerbo härads sigill, känt sedan år 1569.

Åkerbo häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-S

Lillkyrka

Förslag till vapen
Två gånger kluven och två gånger delad i blått och guld, i mellersta fältet ett grekiskt kors av guld.

Rystad

Förslag till vapen
Ginstyckad i blått, vari ett hjulkors av guld, och guld, vari ett hjulkors av guld.

Törnevalla

Förslag till vapen
I fält av guld en grön törnroskvist med fem röda rosor.

Östra Harg

Förslag till vapen
I rött fält en uppgående måne åtföljd OVAN av en spetsruta, bägge av silver.

Östra Skrukeby

Förslag till vapen
I fält av guld en blå ring överlagd med ett rött kors med varje arm slutande i två utböjda spetsar.