Vifolka härad och socknar

I blått fält inom en bård en tjuga och en slaga i kors, allt av guld. – Godkänt 1997
I rött fält en tjuga och en slaga i kors, bägge av silver. – Fastställt av Kungl Maj:t 1952
Tjuga och slaga i kors – bilden i Vifolka härads sigill, känt från 1569.

Vifolka häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Herrberga

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en blå stolpe, belagd med två rundlar av guld, en i ginstammen och en i stammen, och en stolpen överlagd röd bjälke, belagd med ett kvarnhjul av guld.

Illustration: Per Andersson.

Mjölby

Fastställt stadsvapen. Även församlingsvapen finns.

I rött en balkvis ställd ström, åtföljd av två kvarnhjul, allt av guld.

Illustration: Per Andersson.

Normlösa

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en plogbill och därunder en medelst en vågskura bildad stam, båda röda.

Illustration: Per Andersson.

Sya

Antaget och registrerat vapen

Sköld fyra gånger delad i blått och guld, den översta skuran en vågskura och den nedersta en grantoppskura.

Illustration: Per Andersson.

Veta

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en stolpvis ställd röd tjuga, överlagd med en medelst vågskuror bildad blå bjälke.

Illustration: Per Andersson.

Viby

Antaget och registrerat vapen

Sköld kluven och tre gånger delad i guld och grönt med en grön rundel i vart och ett av guldfälten.

Illustration: Per Andersson.

Västra Harg

Antaget och registrerat vapen

Sköld medelst en tinnskura delad i silver, vari en grön rundel, och grönt, vari en rundel av silver.

Illustration: Per Andersson.

Östra Tollstad

Antaget och registrerat vapen

Sköld delad, övre fältet grönt med två störtade spetsar av guld, nedre fältet grönt med en ginstam förenad med en stolpe, båda av guld.

Illustration: Per Andersson.