Bråbo härad och socknar

Bråbo häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Kvillinge

Förslag till vapen
I fält kluvet i rött och svart två korslagda yxor överlagda ett svärd, allt av guld.

Simonstorp

Förslag till vapen
I blått fält två korslagda nycklar av guld åtföljda ovan av en blå ginstam belagd med tre spetsar av silver.

Östra Eneby

Förslag till vapen
I fält av silver en röd båt åtföljd ovan av ett rött hjulkors.