Åse härad och socknar

Flo socken
Friels socken
Hallby socken
Håle socken
Karaby socken
Sals socken
Särestads socken
Tuns socken
Tängs socken
Vänersnäs socken
Ås socken