Hammarkind härad och socknar

Häradets vapen: I blått fält en stolpvis ställd hammare, på vardera sida åtföljd av en stolpvis ställd fisk, allt av guld.
Vapen utifrån bilden i häradets sigill, känt från 1571.

Hammarkind häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Börrum

Förslag till vapen
I rött fält en fisk åtföljd ovan av två sexuddiga stjärnor och nedan av en ros, allt av silver.

Drothem

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en trappgavel av silver, belagd med en blå treblading.

Illustration: Per Andersson.

Gryt

Förslag till vapen
Delad i svart, vari en fisk av silver, och silver, vari en svart trefotsgryta.

Mogata

Förslag till vapen
I fält av guld en stolpvis ställd röd hammare överlagd av en svart bjälke.

Ringarum

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en medelst parallella skyskuror bildad blå stolpe.

Illustration: Per Andersson.


Sankt Anna

Förslag till vapen
I blått fält en port av silver med uppslagna dörrar av guld.

Skällvik

Förslag till vapen
Kvadrerad i rött och guld, i fält 1 ett borgtorn av guld, i fält 2 ett rött borgtorn.

Skönberga

Antaget och registrerat vapen

I blått fält ett av balkvis och ginbalkvis ställda kavlar bildat gallerverk med fem hela öppningar, vardera med ett grekiskt kors, allt av guld.

Illustration: Per Andersson.

Västra Husby

Antaget och registrerat vapen

I blått fält ett medelst kavlar bildat kors av guld, överlagt två korslagda Sankt Olofsyxor av silver.

Källa/Skapare. BOK
Illustration: Per Andersson.