Hanekind

Hanekinds häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.


Vapen utifrån bilden i häradets sigill, känt sedan 1621. I fält av silver en röd tupp.

Kaga

Förslag till vapen
I fält av guld en av vågskuror bildad bjälke, åtföljd ovan av en krona och nedan av en fyruddig stjärna, allt svart.

Kärna

Antaget och registrerat vapen

Sankt Lars

Förslag till vapen
I fält av guld ett blått halster, åtföljd ovan av en blå ginstam belagd med tre lejonansikten av guld och med röda tungor.

Skeda

Antaget och registrerat vapen

Slaka

Förslag till vapen
I rött fält en tupp av silver med beväring av guld stående på en av bågskura bildad stam av silver.

Vist

Förslag till vapen
Fem gånger delad i blått och guld, i varje blått fält en femuddig stjärna av silver.