Memming härad och sigill

I svart fält en stolpvis ställd spade av guld.
Stolpvis ställd spade – bilden i Memmings härads sigill, känt sedan år 1569, och sköldemarke i yngre häradssigill, känt sedan år 1604. Guld – från vapnet for Norrköpings kommun, inom vilken hela häradet ryms. Svart och guld – jordmån och åkerbruk.

Memmings häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Borg

Antaget och registrerat vapen

Sköld medelst en tinnskura delad i silver, vari två bjälkvis ordnade röda kors med avrundade armar, och grönt, vari två bjälkvis ordnade rosor av silver.

Illustration: Per Andersson.

Kimstad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en blå lilja under ett rött klöverbladskors.

Illustration: Per Andersson.

Kullerstad

Förslag till vapen
I blått ett lindblad åtföljt nedan av ett treberg, bägge av guld.

Löt

Förslag till vapen
I svart fält två stolpvis ordnade tjurhuvuden av guld med beväring av silver.