Veden härad och socknar

Vedens härad i Sjuhärad har fört två vapen.
Sköld 1: Ett uppkommande ax med fyra uppkommande blad vid roten.
Sköld 2: Ett ax på en stjälk vid vars rot uppspira några blad.

Ingen socken har i äldre tid fört vapen, men Hedareds hembygdsförening har fört vapen i modern tid. Detta är omnämnt här.

Borgstena socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält fyra timglas av silver.

Tankarna bakom. Sockennamnet kan komma från guden Bor eller möjligen för att en fornborg legat i trakten. Här är det emellertid de 4 timglas vid predikstolen som fått vara förebild för sockenvapnet, symboliserade tidens ankomst till socknen.

Bredareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält en kanadensisk stolpe av guld, belagd med en röd uppslagen bok.

Tankarna bakom. Ortnamnet lär betyda ”Den breda röjningen”. I Vänga kyrka har man hittat en bokpärm med namnet Bredared inristat. Pärmen är från 1100-talet.

Fristads socken

Fastställt vapen
Sköld: Indelad i trekanter av grönt och av silver, ordnade på fyra rader.

Vapnet antogs av Fristad landskommun och fastställdes av XXXX. När Fristad 1974 uppgick i Borås kommun inkorporerades även vapnet i Borås stads varumärke.
Vapnet anspelar på de vita soldattälten vid Fristad hed där I15/ Älvsborgs regemente förr höll till.

Hedareds socken

Registrerat vapen
Sköld: I fält av guld bestrött med svarta barrskogstecken, två korslagda röda liar och [Hedared] i en kanton av silver en svart stavkyrka.

Vapnet är komponerat av Ingvar Lundström och har använts av sockenföreningen.

Sandhults socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld bestrött med svarta barrskogstecken, två korslagda röda liar och [Hedared] i en kanton av guld en svart stavkyrka.

Tankarna bakom. Skogen på den sandiga marken Kantonen anspelar på den gamla socknen Hedared, som har ett sockenvapen.

Torpa socken

Numera Borås stad.

Tämta socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält en kanton av guld belagd med en svart sparre.

Tankarna bakom. Ev Tämte=tomt, liten bebyggelse En kanton för tomten och liten och en sparre däri för bebyggelsen. Tex i rött fält en kanton av guld belagd med en svart sparre

Vänga socken

Förslag till vapen
Sköld: I ett fält av silver, ett kvarnhjul åtföljt nedan av två potatisar, allt i rött.

Tankarna bakom. Gräsvall, äng som hör till en bys (gemensamma) ägor. Vänga kvarn som gjorde mycket potatismjöl.