Frökind härad och socknar

Brismene socken
Börstigs socken
Döve socken
Grolanda socken
Kinneveds socken
Mussla socken
Norra Åsarps socken
Smula socken
Vårkumla socken