Kåkind härad och socknar

Breviks socken
Forsby socken
Fågelås socken
Grevbäcks socken
Hagelbergs socken
Hjo socken
Kyrkefalla socken
Mofalla socken
Norra Fågelås socken
Norra Kyrketorps socken
Ryds socken
Skövde socken
Suntetorps socken
Sventorps socken
Södra Fågelås socken
Varola socken
Våmbs socken
Värsås socken
Öms socken