Valle härad och socknar

Bolums socken
Eggby socken
Häggums socken
Istrums socken
Norra Lundby socken
Norra Vings socken
Skarke socken
Skärvs socken
Stenums socken
Varnhems socken
Öglunda socken
Ölanda socken