Skåning härad och socknar

Redan 1432 hade Skånings härad ett sigill, och det är Sveriges äldsta. Motivet var religiöst, Moder Maria med Jesusbarnet.

Badene socken

Balltorps socken

Edsvära socken

Fyrunga socken

Händene socken

Härjevads socken

Härlunda socken

Jungs socken

Kvänums socken

Lanna socken

Marums socken

Norra Vånga socken

Rycka socken

Saleby socken

Skallmeja socken

Skara socken

Skånings-Åsaka socken

Stacketorps socken

Synnerby socken

Trässbergs socken

Vinköls socken

Västra Gerums socken

Öttums socken