Östkind härad och socknar

I blått fält en bjälkvis ställd fisk av guld.
Bjälkvis ställd fisk – bilden i Östkinds härads sigill, känt sedan år 1569. Blått fält – Östersjön samt vatten som bakgrund till fisken, framställt med ett vågmönster i bilden i yngre häradssigill, daterat år 1580 och känt i avtryck sedan år 1604. Blått och guld – från vapnet för Norrköpings kommun, inom vilken hela häradet ryms.

Åkerbo häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-S

Häradshammar

Förslag till vapen
Sköld delad i guld, vari ett blått blad, och blått.

Jonsberg

Förslag till vapen
I blått fält, ovan två femuddiga stjärna och nedan ett blad, allt av guld.

Kvarsebo

I blått fält ett treberg av guld, belagt med ett rött utböjt kors, och därunder en medelst en vågskura bildad blå ginstam, belagd med en fisk av guld.

Antaget och registrerat vapen

Östra Husby

Förslag till vapen
I fält av guld en sänkt svart sparre åtföljd av tre svarta griphuvuden med röda näbbar och tungor.

Östra Stenby

Förslag till vapen
I rött fält en spets av guld, belagd med ett svart griphuvud med röd näbb och tunga.