Bankekind härad och socknar

Banekind häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5.

Askeby

Förslag till vapen
I rött fält tre askkvistar av silver.

Björsäter

Förslag till vapen
I fält av silver ett svart lejonansikte, åtföljd ovan av en svart ginstam bildad av en grantoppsskura.

Grebo

Antaget och registrerat vapen

I fält delat, första fältet delat i svart och silver, andra fältet rött, en grep av guld.

Illustration: Per Andersson.

Landeryd

Förslag till vapen
I blått fält en bjälkvis ställd kavle åtföjld ovan av tre från kavlen uppväxande eklöv och nedan av en vargsax, allt av guld.

Svinstad

Förslag till vapen
I fält av guld ett svart dextervänt svinhuvud, åtföljt nedan av en röd bakifrån sedd kälkbanke med medar.

Vårdsberg

Förslag till vapen
I grönt fält ett mantuanskt kors åtföljt nedan av ett treberg, allt av silver.

Värna

Förslag till vapen
Delad i rött, vari två uppväxande granar av guld, och guld, vari tre röda stenar.

Åtvid

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett grönt treberg, belagt med ett koppartecken av guld, och däröver en med en hyvel av guld belagd grön ginstam.

Örtomta


Antaget och registrerat vapen

I blått fält en vänstervänd spets av guld, belagd med ett rött griphuvud.

Illustration: Per Andersson.