Vadsbo härad och socknar

Amnehärads socken
Beatebergs socken
Berga socken
Bergs socken
Binnebergs socken
Björkängs socken
Björsäters socken
Bäcks socken
Bällefors socken
Böja socken
Ekby socken
Ekeskogs socken
Eks socken
Enåsa socken
Fagerlids socken
Fimmerstads socken
Finnerödja socken
Flistads socken
Fredsbergs socken
Frösve socken
Fägre socken
Färeds socken
Götlunda socken
Halna socken
Hassle socken
Hjälstads socken
Horns socken
Hova socken
Karlsborgs socken
Leksbergs socken
Lerdala socken
Locketorps socken
Lyrestads socken
Låstads socken
Mo socken
Mölltorps socken
Odensåkers socken
Ransbergs socken
Sveneby socken
Säckestads socken
Säters socken
Tibergs socken
Tidavads socken
Timmersdala socken
Tiveds socken
Torsö socken
Trästena socken
Ullervads socken
Undenäs socken
Utby socken
Vads socken
Värings socken
Älgarås socken