Kinda härad och vapen

I rött fält ett korsat kors av silver, vars samtliga armar sluta i utböjda spetsar.
Vapen utifrån bilden i häradets sigill, känt sedan år 1568.

Kinda häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Horn

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en medelst inböjda skuror bildad spets av silver, belagd med ett svart grekiskt kors.

Illustration: Per Andersson.

Hycklinge

Förslag till vapen
I blått fält ett treberg åtföljt ovan av ett korsat kors, med varje arm slutande i två utböjda spetsar, bägge av silver.

Hägerstad

Antaget och registrerat vapen

I rött fält en häger av silver med blå beväring.

Illustration: Per Andersson.

Kisa

Antaget och registrerat vapen

I fält av silver tre bjälkvis ordnade blå rundlar och därunder ett rött treberg, belagt med ett korsat kors av silver med varje arm slutande i två utböjda spetsar.

Illustration: Per Andersson.

Kättilstad

Antaget och registrerat vapen

I rött fält ett treberg, ovan åtföljt av ett grekiskt kors, båda av guld, och därunder en medelst en vågskura bildad blå stam.

Illustration: Per Andersson.

Oppeby

Antaget och registrerat vapen

Sköld kluven och två gånger delad, medelst en sågskura upptill och en vågskura nedtill, i rött och guld, i ginstammen två grekiska kors av motsatta tinkturer.

Illustration: Per Andersson.

Tidersrum

Antaget och registrerat vapen

I fält av silver en ginstam och en stolpe, förenade och röda, stolpen belagd med en lilja av silver och på vardera sidan åtföljd av en blå hästsko.

Illustration: Per Andersson.

Tjärstad

Förslag till vapen
I svart fält tre trollhuvuden av guld.

Vårdnäs

Förslag till vapen
Delad i silver, vari två röda sittande falkar med beväring av guld, och blått, vari en spets av silver.

Västra Eneby

Antaget och registrerat vapen

I rött fält ett armborst av guld, överlagt med en bjälke av guld, belagd med en blå krona.

Illustration: Per Andersson.