Ydre härad och socknar

I fält av silver ett svävande utböjt kors, åtföljt av fyra sexuddiga stjärnor, allt rött.
Vapen utifrån bilden i häradets sigill, känt sedan år 1555.

Ydre häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Asby

Förslag till vapen
blått fält ett liljekors åtföljt nedan av ett treberg, bägge av silver.

Malexander

Förslag till vapen
I fält av guld en blå dubbelsparre, åtföljd av fem röda rundlar, varav två framkommande från höger respektive vänster sköldkant i ginstammen.

Norra Vi

Förslag till vapen
Kvadrerad. Fält 1 och 4: I rött ett lindbladskors av guld. Fält 2 och 3: I blått ett lejon av guld.

Sund

Förslag till vapen
I fält, ginstyckat i silver och rött, ett svävande utböjt kors av motsatta tinkturer.

Svinhult

Förslag till vapen
I rött fält ett svinhuvud av silver och däröver en medelst en grantoppskura bildad ginstam av silver.

Strå

I fält, kluvet i blått och guld, två bjälkvis ordnade grekiska kors och därunder ett vattenhjul, allt av motsatta tinkturer.

Antaget och registrerat vapen

Torpa

Förslag till vapen
Delad i grönt, vari en rundel av silver, och silver, vari en grön sparre.

Västra Ryd

Antaget och registrerat vapen

I fält, kluvet i grönt och guld, en genomgående ruta, belagd med två stolpvis ställda och bjälkvis ordnade eklöv, allt av motsatta tinkturer.

Illustration: Per Andersson.