Ale härad och socknar

Ale-Skövde socken

Hålanda socken

Kilanda socken

Nödinge socken

Sankt Peders socken

Skepplanda socken

Starrkärrs socken

Tunge socken

Östads socken