Bollebygd härad och socknar

Björketorps socken

Har inte och har aldrig haft ett vapen eller sockensigill.

Förslag till vapen

Sköld 1: I grönt fält en genomgående björkstam av silver och svart.

Sköld 2: I fät av guld en björk med naturfärgad stam och grön blad krona uppväxande ur en av XXX bildad grön stam.

Sköld 3: I fält av guld tre gröna björklöv ställda två över en och nedan åtföljd av en gående röd räv.

Tankarna bakom: Björklöv för Björk samt att Rävlanda är den största tätorten i Björketorp.

Bollebygds socken

Bollebygds sockenvapen är identiskt med Bollebygds härads vapen och numera även Bollebygds kommuns vapen. Det äldsta häradssigillet från 1564 har redan det en urna och det motivet har med viss variation återkommit i varje sigill eller vapensköld fram till idag.

Registrerat vapen

Sköld: I svart fält en tre blommor av silver uppkommande ur en urna av guld.

Töllsjö socken

Har inte och har aldrig haft ett vapen eller sockensigill.

Förslag till vapen

Sköld: I blått fält tre kaveldun av guld.

Tankarna bakom: Orten hette ursprungligen Töllsred som tros betyda ”Röjningen vid (sjön) Töll”. Och kaveldun växer ju intill sjöar.