Vilske härad och socknar

Elins socken

Floby socken

Grolanda socken

Gökhems socken

Göteve socken

Jäla socken

Marka socken

Sjögerås socken

Skärvums socken

Sörby socken

Trävattna socken

Ullene socken

Vilske-Kleva socken

Vists socken

Åsaka socken