Socknar 1

Socknarnas historia och funktion som församling och kommun.

Berätta men alla vapen ska ligga under häradernas flik