Aska härad och socknar

Aska härad har ett vapen som bygger på häradssigillet.

Illustration: Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5

Allhelgona

Förslag till vapen
I rött fält ett kors av guld, belagt med fem blå grekiska kors. PA Har redan vapen
Ask I svart fält en ask av silver.

Illustration: Per Andersson

Fivelstad

Förslag till vapen
I blått fält ett av kavlar bildat kors av silver, i vardera korsvinkeln åtföljt av ett musselskal av guld.

Hagebyhöga

Förslag till vapen
I blått fält ett treberg och däröver en bjälkvis genomgående gärdesgård, allt av guld.

Motala (landsorten)

Förslag till vapen
I fält av guld en blå bjälke åtföljd av tre svarta markattshuvuden, två över ett.

Motala köping

Förslag till vapen
I fält av silver en blå balk, åtföljd ovanför av två emot varandra vända nedåtriktade svarta örnvingar, vilka upptill utformats som markattehuvuden, och nedanför av en fyrbladig röd propeller.

Har redan vapen

Orlunda

Antaget och registrerat
I fält av guld ett grönt grekiskt kors, i vardera korsvinkeln åtföljt av en röd rundel.

Illustration: Per Andersson

Sankt Per

Förslag till vapen
I rött fält en balkvis ställd bevingad nyckel av guld och med vingar av silver.

Styra

Förslag till vapen
I fält av silver en röd kyrka utan torn, ovan en röd ginstam belagd med tre vingar av silver.

Varv

Förslag till vapen
I fält kluvet i silver och blått, ett dryckeshorn i motsatta tinkturer.

Vinnerstad

Förslag till vapen
I rött fält ett av kavlar bildat genomgående andreaskors, åtföljt i varje korsvinkel av ett lejonhuvud, allt av silver.

Västra Ny

Förslag till vapen
Kluven i blått, vari ovan en tilltagande måne av guld, och guld.

Västra Stenby

Förslag till vapen
Kluven i guld, vari tre blå stenar, och blått, vari ett träd av guld.