Ås härad och socknar

Brämhults socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält ett latinskt kors inom en av en klöverskura/ lindskura bildad bård, allt av guld.

Tankarna bakom: Bräm=kant, rand. Hult=dunge Talande vapen, har använt klöverskura på skissen, men även lindskura är passande.
Brämhults socken är en av Borås stads tre församlingar (jämte Caroli och Gustav Adolf).


Fänneslunda socken

Förslag till vapen
Sköld:  I ett fält i svart, en lilja åtföljt ovan av två hästskor, allt av guld.

Tankarna bakom: Lund=helig plats. Fänneslunda säteri grundades omkring 1682 av landshövdingen Henrik von Vicken genom sammanläggning av en kyrkby. Liljan finns i Vickens vapen och hästskorna säteriet.


Gingri socken

Förslag till vapen
Sköld:  I fält av guld en röd knalle av guld bärandes en svart fässing över vänster axel och hållandes en svart klocka i höger hand.

Tankarna bakom: Riksdagsmannen Anders Danielsson ur bondeståndet som på 1800-talet lyckades förhindra ett totalförbund mot knallehandeln i riket. Jämte Ingvar Carlsson Borås kommuns störste politiker.


Grovare socken

Förslag till vapen
Sköld:  I fält av silver en blå stolpe belagd med en mussla av silver.

Tankarna bakom: Gro = äldre namn på  sjön Grosken. Vara=ora=stenig (skogs)backe. Med posterna så blir “stolpen” grov och med blått vatten, musslan att det är en sjö.


Hällstads socken

Förslag till vapen
Sköld:  I rött fält en korsstav av guld, till dexter åtföljd av en riddare med draget svärd och sköld, och till sinister en prästman hållandes i staven med höger hand och hållandes en stentavla/bok i vänster.

Tankarna bakom: Imponerande stenkistaista vid kyrkan varifrån motivet är taget.


Härna socken

Förslag till vapen
Sköld:  Delad i guld av en bågskura, vari två blå linblommor ( femblad ), och i blått, vari ett riksäpple av guld ( med beväring i rött )

Tankarna bakom: Härn=huvud, kulle. Riksäpplet i bågen – Kungshögen 500m fr kyrkan. Linblommorna – I nordisk mytologi var Härn linodlingens gudinna. 


Kärråkra socken

Förslag till vapen
Sköld:  I rött fält en rådjurs-killing av guld stående på en av vågskura bildad kulle av silver.

Tankarna bakom: Sockennamnet skrevs tidigare ”Kidåkra” som kommer av ” Kid” (”killing”). Efterleden kan komma av ”råk” som betyder ”djup mosse” eller ”råka” som betyder ”liten kulle”


Murums socken

Förslag till vapen
Sköld:  Av en tinnskura delad i grönt, vari en ______ av silver, och guld, vari en grön ______.

Tankarna bakom: Ortnamnet förled ”Mur” ger tinskuran som symboliserar en mur. Förleden kan betyda mur och efterleden ”um” betyder ”hem”


Möne socken

Förslag till vapen
Sköld:  I rött fält en halskrage av guld.

Tankarna bakom: Sveriges mest kända smycke, Möne-kragen upphittad här.
Ortnamnet kommer av ”Mön” som betyder ”takås, ryggås”


Rångedala socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en svart fässing öven en röd balkvis lagd alnstav.

Tankarna bakom: En av de ursprungliga knallesocknarna. Färgerna hämtade från svarvkonstens tre vanligaste färger. Förleden ”Rång” betyder ”stång”, dvs rak och syftar på ån som rinner genom dalen.


Södra Vings socken

Förslag till vapen
Sköld:  I svart fält en balk av guld belagd med tre svarta sjöblad.

Tankarna bakom:

Sjöbladen och tinkturerna är hämtade från Ving-ättens vapen, balken från Snakenborg.

”Ving” lär betyda ”den böjda (om sjön Mogden)”


Södra Vånga socken

Förslag till vapen
Sköld:  I grönt fält ett av fem snedrutor bildat kors av guld..

Tankarna bakom: ”Vång” betyder ”samman-hängande åkermark”. Guld fälten ska symbolisera ej växade odling sk trevång.


Toarps socken

Registrerat vapen
Sköld: I blått fält en ginstam av guld, belagd med en blå skyttel, och förenad med en stolpe av guld, åtföljd till höger av en skräddarsax och till vänster av en kärve, allt av guld.

Vapnet antogs av Toarp landskommun och registrerades av Riksheraldikerämbetet. Toarp bytte senare namn till Dalsjöfors och ingår sedan 1974 i Borås kommun. Det gamla kommunvapnet användes som märke/vapensköld av kommundelen Dalsjöfors i Borås kommun.


Tärby socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält en röd kulle varpå ett gravbål av guld.
(troligen för nära befintligt vapen)

Tankarna bakom: Var en stor by vid kristi födelse och här har man funnit rester av ett stort gravbål.


Töve socken

Förslag till vapen
Sköld: 

Ingår sedan 1548 i Södra Vings socken.


Varnums socken

Förslag till vapen
Sköld: 

Tankarna bakom: Um=hem=Moderby (mycket gamla namn)


Äspereds socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en röd asp på vardera sida åtföljd av en svart (slöjd-)kniv.

Tankarna bakom: ”Äspe” betyder ”asp(skog)”, dvs ”röjningen vid aspskogen”. Färgerna hämtade från svarvkonstens tre färger. Träden växte i Gälaskogen. Äpered ligger intill Dannike.