Mark härad och socknar

Berghems socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält en spets av guld, belagd med en röd eld, åtföljd på ömse sidor av en femuddig stjärna av guld.

Tankarna bakom. Berghems namn kommer från att byn ligger vid ett berg. Detta illustreras av spetsen


Fotskäls socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt en naken fot av silver, ovan en stam av guld.

Tankarna bakom. ”Fot” kan komma av ”bergfot,” och ”skäl” från platå eller avsats.


Fritsla socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad av guld, vari tre blå bjälkar bildade av vågskuror, och blått, vari en stolpvis ställd vävskyttel åtföljt av två kugghjul, alla av guld.

Tankarna bakom. ”Frits” är en förvrängning av ”Friska” som var det äldre namnet på Häggån. Ändelsen ”La” (”lo”) betyder ”strandäng, ängsmark”. Vapnet anspelar på Winqvist mekaniska textilfabrik som skapade den moderna tätorten Fristla.

Grimmareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält ett hästhuvud av silver med beväring samt grimma och grimskaft av guld.

Tankarna bakom. Grimmes röjning, men här lekt med ordet grimma.

Gunnarsjö socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver en röd viking uppstigande ur en av vågskura bildad blå stam.

Tankarna bakom. Gunnars röjning

Hajoms socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält en ryttare och däröver en stjärna allt av silver.

Tankarna bakom. Dopfunten visar en underlig och rikskänd version av Staffan Stalledräng.

Horreds socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält ett enhörningshuvud av silver över en av vågskura bildad stam av silver.

Tankarna bakom. ”Röjningen vid (lilla) horn(-sjön)” Namnet Horred kommer från “Hornå”, vid vars strand orten ligger, och namnet anses sedan ha tagit formen Horred via “Hornarydh”, “Hornerödh” och slutligen “Hornred”.

Hyssna socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält ett spinnrockshjul över ett treberg, bägge av guld.

Tankarna bakom. Spinnrockstillverkning. Den gamla kyrkan och stenvalvsbron över Surtan bildar centrum i en riksintressant vacker natur och kulturmiljö. Vitormen är Torskällan och symboliserar bygdens välgång.
Spinnrocken ger också koppling till grannsocknen Sätila.

Istorps socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält fem av vågskuror bildade spetsar av silver.

Tankarna bakom. Istorp nämns som socken redan 1419. Namnet har ursprungligen betydelsen “ytterst” och ska nog ses som att det var socknen närmast Halland. Att det sedan blev “is” beror på dialektuttal.

Karl Gustavs socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält en bjälke åtföljd ovan av en krona och nedan av en svävande sparre, allt av guld.

Tankarna bakom. Socknen fick 1828 sitt namn som hyllning till Gustav IIIs son. Namnet började användas redan 1782. Se Skedeskamma. Prinsen dog redan 1783, ett år gammal. Han var hertig av Småland, därför tinkturerna rött och guld.

Kattunga socken

Förslag till vapen
Sköld: —

Kattunga uppgick tidigt i socknen Surteby så se denna.

Kinna socken (och municipalsamhälle)

Fastställt vapen
Sköld: En tre gånger delad sköld av guld och svart med tre svarta kulor i vart och ett av guldfälten och en vävskyttel av guld i vart och ett av de svarta fälten

Vapnet antogs 1934 av landskommunen Kinna och fastställdes samma år av Riksheraldikerämbetet. Det var det första officiella vapnet för en landskommun i Sverige.

Kinnarumma socken (och Viskafors)

Fastställt vapen
Sköld: I grönt fält ett vingdon av guld.

Tankarna bakom. Vapnet antogs 1952 Av landskommunen Kinnarumma och registrerades samma år av Riksheraldikerämbetet. Vapnet är idag kommundelen Viskafors vapen, som omfattar i stort sett samma gränser. Viskafors har ersatt Kinnarumma som centralort.

Kungsäters socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en blå penna mellan två svarta sjöblad.

Tankarna bakom. ”Säter”betyder ”vistelseort” eller ”skogsäng”. Sockennamnet kom till efter det att Danmark och Sverige 1471 slöt ett fredsfördrag här. Sjöbladen finns i danska kungavapnet och i riksföreståndaren Sten Stures vapen

Seglora socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver en träkyrka och däröver en ginstam bildad av en skansskura, bägge röda.

Tankarna bakom. Segl = möjligen ett namn på vattendraget Viskan, 0ra= bebyggelse, ”Byn vid Segl/Viskan”. Förslaget syftar på flytten av den gamla kyrkan till Skansen där den blivit den mest kända byggnaden och Sveriges populäraste plats att gifta sig på.

Skene köping

Fastställt vapen
Sköld

Skene köping bröts ur Örby socken och blev köping 1951. 1953 antog köpingen detta vapen som samma år fastställdes av Riksheraldikerämbetet. Borgen syftar på Öresten, den stora riksborgen som traktens bönder på 1520-talet köpte av kronan för 123 oxar och sedan rev för att slippa krig och belägringar.

Skephults socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält ett skepp av silver liggandes på tre rundlar (stockar) av guld.

Tankarna bakom. Förkortning av ”skipvidharhult” som betyder ”skogen där man tar virke till skeppen”.

Surteby socken

Förslag till vapen
Sköld:

Se Surteby-Kattunga.

Surteby-Kattunga socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad med en vågskura i rött, vari en gående katt av guld med hitvänt ansikte, och guld.

Tankarna bakom. Sammanslagning av de två socknarna till en, från 1820 med gemensam kyrka.

Svenasjö socken

Förslag till vapen
Sköld:

Tankarna bakom.

Svänasjö socken

Förslag till vapen
Sköld:

Svänasjö har uppgått i Örby.

Sätila socken

Fastställt vapen
Sköld: Styckad i silver, vari ett blått spinnrockshjul, och blått.

Landskommunen Sätila antog detta vapen 1953 och det fastställdes av Riksheraldikern samma år.

Torestorps socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver en blå sparre åtföljd nedan av en blå torshammare.

Tankarna bakom. Tores torp, nybygge

Tostareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält en rundel av silver belagd med en svart torshammare.

Tankarna bakom. Tostared nämns redan under medeltiden och år 1540 fanns det tre gårdar i byn. Namnet kommer från mansnamnet “Toste” som troligen är en kortform av “Torsten”. “Red” har samma betydelse som “ryd” och betyder “röjning”.

Älekulla socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en al uppväxande från ett treberg, allt av guld.

Tankarna bakom. Ortsnamnet kommer från “alskog” och “kulle”. Byn är belägen vid höjder.

Örby socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad av tinnskura i rött, vari en uppkommande torn av silver, och silver, vari ett blått låsbleck.

Tankarna bakom. Riksborgen var låset till Sverige och här samlades skatteuppbörden. Svänasjö socken har överförts/inkorporerats med Örby.

Öxabäcks socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält en upprest tjur av guld åtföljd av sju rundlar av silver.

Tankarna bakom. Öx=fornsvenska för oxe. ”Oxarnas bäck, vattendrag” Rundlarna visar på Öxabäcks sju SM-guld, färgerna är från lagets dräkt.

Öxnevalla socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld tre röda  oxhuvuden ställda två över ett. 

Tankarna bakom. Öx=fornsvenska för oxe ”Oxarnas betesmark”