Upplands härader

Upplands härader heter hundrade eller skeppslag (om det låg vid kusten).
Landskapet hade inga heraldiska vapen, men sigill användes även här.

Bro härad

Bro och Vätö skeppslag

Bälinge härad

Danderyds skeppslag

Frösåkers härad

Frötuna och Länna skeppslag

Färentuna härad

Hagunda härad

Håbo härad

Lagunda härad

Lyhundra härad

Långhundra härad

Norunda härad

Närdinghundra härad

Olands härad

Rasbo härad
saknade vapen

Seminghundra härad

Simtuna härad

Sjuhundra härad

Sollentuna härad

Torstuna härad

Trögds härad

Ulleråkers härad

Vaksala härad

Vallentuna härad

Våla härad

Väddö och Häverö skeppslag

Värmdö skeppslag

Åkers skeppslag

Åsunda härad

Ärlinghundra härad

Örbyhus härad