Björkekind härad och socknar

Björkekind häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5.

Konungsund

Förslag till vapen
I grönt fält en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av en krona, bägge av silver.

Kuddby

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett grönt treberg, belagt med ett björklöv av guld samt ovan åtföljt av två gröna björklöv.

Illustration: Per Andersson.

Rönö

Antaget och registrerat vapen

I fält av silver ett blått taukors, belagt med ett taukors av silver och åtföljt till höger av ett koppartecken och till vänster av en låga, båda röda.

Illustration: Per Andersson

Tåby

Förslag till vapen
I blått fält en sänkt sparre av silver åtföljd av tre bagghuvuden av silver med beväring av guld.

Å

Förslag till vapen
I fält av guld en blå stolpe bildad av vågkuror till höger åtföljd av tre blå rundlar och till vänster av tre röda rundlar.

Östra Ny

Antaget och registrerat vapen

I fält av silver en stolpe förenad med en balk, båda blå och bildade av kavlar samt tillsammans åtföljda av två röda sjöblad.

Illustration: Per Andersson.