Lösing härad och socknar

Vapen utifrån bilden i häradets sigill, x.
I fält av silver ett rött korsat kors.

Antaget och registrerat vapen
Godkänt av Lösings häradsallmänning 1997-03-25. Korsat kors – bilden i Lösings härads sigill, känt sedan år 1649. Rött och silver – från Östergötlands vapen. På häradsskölden i Kungl Livgrenadjärregementets matsal är korset av silver och fältet rött, men för att undvika förväxling med Kinda härads vapen har tinkturerna växlats. Komponerat av Per Andersson.

Lösings häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Dagsberg

Antaget och registrerat vapen

I fält, delat i guld och blått, en på skuran lagd sol av motsatta tinkturer samt därunder ett treberg av guld och därunder en blå stam.

Illustration: Per Andersson.

Furingstad

Sköld kvadrerad i grönt och guld, i första och fjärde fälten ett korsat kors av guld.

Illustration: Per Andersson.

Antaget och registrerat vapen

Krokek

Antaget och registrerat vapen
Svenskt vapenregister SV-xxx

I fält av guld en röd ek uppväxande från ett rött treberg, belagt med ett korsat kors av guld.

Sankt Johannes

I rött fält ett lamm av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, belagd med tre par med röda oxhorn och panna.

Styrstad

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en stolpe, på vardera sidan åtföljd av två korsade kors, allt av guld.

Illustration: Per Andersson.

Tingstad

I grönt fält sex rundlar av silver, ordnade en, två och tre.