Skärkind härad och socknar

I rött fält en stolpvis ställd skära mellan fyra sexuddiga stjärnor, allt av guld.
Skära mellan fyra sexuddiga stjärnor – huvuddelen av bilden i Skärkinds härads sigill, känt sedan år 1569. Rött och guld – från Östergötlands vapen. Guld – från vapnen för Linköpings, Norrköpings, Söderköpings och Åtvidabergs kommuner, på vilka häradets socknar är fördelade.

Skärkinds häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Gistad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en medelst vågskuror bildad blå bjälke, åtföljd ovan av en sexuddig stjärna och nedan av en plogbill, båda röda.

Illustration: Per Andersson.

Gårdeby

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett grekiskt kors inom en infattning, allt blått.

Illustration: Per Andersson.

Skärkind

Förslag till vapen
I fält av silver bestrött med röda rosor en blå skära.

Yxnerum

Östra Ryd

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett rött klöverbladskors, i korsmitten belagt med en större och på varje korsända med en mindre rundel, alla av silver.

BOK