Gäsene härad och socknar

(I blått) En gås (av guld) stående på (grön) mark.

Vapnet är känt sedan 1600-tal. Det finns idag i förkortad version i såväl Herrljungas som Vårgårdas kommunvapen.

Gäsene härad har alltså en vapensköld sedan gammalt. Det har däremot ingen av socknarna så alla vapen här nedan är nya förslag skapade av SHI. Om din hembygd uppskattar dem är det bara att använda vapnet och bilden.

Häradet Gäsene med sina socknar.

Alboga socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält en av vågskuror bildad balk av silver överlagd av en al av guld.

Tankarna bakom: Å-kröken. Ån Nossan kröker sig här just där socknen hade sitt gamla centrum.

Asklanda socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart tre askkvistar ställda i trepass av silver.

Tankarna bakom: Asken är hämtad från sockennamnet.

Broddarps socken

Förslag till vapen
Sköld: I ett fält i rött en mäskkittel åtföljt ovan av en kavel, allt av guld.

Tankarna bakom:  En heraldisk kavel är en smal balk.

Eriksbergs socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en uppkommande kung av guld med liljespira i höger hand och riksäpple i vänster, båda av silver.

Tankarna bakom:  Ortens namn betyder helt enkelt ”Eriks berg” och Erikska ättens legendariska sätesgård Gate ligger här. Färgerna gult och blått användes av den erikska ätten och är upphovet till att Sverige än idag har gult och blått som sina färger.

Grude socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält en krona av guld ovan bautasten av silver belagd med en röd edshand.

Tankarna bakom:  Grude var förr tingsplats i Gäsene och här finns Västergötlands äldsta tingsklocka. Edshanden anspelar på tinget.

Hovs socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld ett rött hednatempel framför en uppväxande grön ask.

Tankarna bakom: Hov betyder kultplats och därför finns det ett hednatempel framför asken Yggdrasil. Tätorten heter idag Annelund.

Hudene socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en blå rundel belagd med ett ljus av silver och med låga av guld, åtföljd av fyra blå rundlar.

Tankarna bakom: En intilliggande mindre kulle kallas för ljusnarekullen, av tradition för att man har sett ett ljus brinna där, och är en stor gravhög från ungefär samma tid. Extra märkligt för att den är omgiven av en fyrkant av stora stenar. Denna stora kullen kallas getkroken.

Hällestads socken

Förslag till vapen
Sköld: I ett fält av guld en av tinnskuror bildad sparre, därunder ett liljekors, allt i purpur.

Tankarna bakom: 

Jällby socken

Förslag till vapen
Sköld: Kvadrerad sköld, 1,4 Fält av silver;  2 I fält av silver ett svart grekiskt kors; 3 fält av silver.

Tankarna bakom: Sockennamnet betyder ”Kant, brant, rand”, dvs ”Byn vid branten”. Låg kyrka med låg kyrkodörr.

 

Kvinnestads socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en kvinna av silver hållandes en borg av guld.

Tankarna bakom: Borgen Kvinnestad låg här. 

Källunga socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en källa inom en grön lövbård (lövad bård).

Tankarna bakom: Sockennamnet lär betyda ”Glänta”. Den heraldiska källan (rundeln med vågor) gör vapnet till en rebus. Det är en källa i en glänta.

Ljurs socken

Förslag till vapen
Sköld: I svart fält tre balkvis ställda rundlar av guld, belagda med rött kors.

Tankarna bakom:  Sandjord+ljung
Ortnamnet Ljur härleds från dialektordet ljur, ”glugg” därav rundlarna, korsen är de tre kyrkorna, det svarta är att orten tillhör Svältorna.

Mjäldrunga socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en ginbalkvis ställd kollekthov av purpur åtföljd av två gröna rundlar.

Tankarna bakom: Linné stannade till i Mjäldrunga och observerade en udda kollektsed. Denna anspelar vi på.

Molla socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad genom ett mantelsnitt i guld och blått, vari rundlar ställda 1 över 2 av guld, däröver en blå ginstam belagd med tre spännen av guld.

Tankarna bakom: ”molla” betyder ”Kulle”, jmf norskans ”molde”. Mantelsnittet kyrkans läge på en kulle ovan Nossan och Myntekullen med rundlarna där det fanns en falskmyntarverkstad, ginstammen metallbandet runt kyrkan med spännen pga jordbävning 1904.

Norra Säms socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld tre balkvis ställda svarta krukor ur varje en uppkommande röd ros.

Tankarna bakom: Sämsjön har gett socknen dess namn men varken det eller att socknen tidvis har räknats till Sveriges minsta, endast 40 invånare, har påverkat vapnet. Däremot bodde Rikshovmästaren Ture Jönsson Tre Rosor här vid sin död. I Norra Säm finns en hällkista där de hittade en del föremål, ex tre lerkrukor.

Nårunga socken

Förslag till vapen
Sköld:

Ods socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad av en vågskura i guld, vari en röd ros, och svart, vari ett sjöblad av guld.

Tankarna bakom: Sture-ättens anfader hade sin sätesgård i Od, därför har socknen färgerna gult och svart. Rosorna domprosten Andreas Olai Rhyzelius föddes i Od, han skrev många kyrkohistoriska böcker. Ordet Od lär härstamma från odh = vadställe. Därför en vågskura, som symboliserar vattendraget.

Ornunga socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver ett svart vildsvinshuvud uppkommande från en blå stam.

Tankarna bakom: Här finns ett stort  bronsåldersröse, men viktigare är att förleden “Orne” här kan betyda fargalt, dvs vildsvin.

Skölvene socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält en av en sinistervänd vinkelskura bildad ginstam av silver.

Tankarna bakom: Skälv betyder platå, avsats. Häroldsbilden är därför en illustration av just en platå.

Södra Björke socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en grön björk uppväxande från en blå stam och ovan åtföljd av två björkar.

Tankarna bakom: Björken från sockennamnet. I Södra Björke, intill kyrkan, ligger Tingskullen – en forntida rättplats.

Vesene socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält ett dubbelsvansat lejon av guld med blå beväring hållandes ett lövat träd av silver ett träd av silver.

Tankarna bakom: Motivet hämtat från dopfunten.

Öra socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält ett öra av guld.

Tankarna bakom: Vapnet är en rebus.