Kinds härad och socknar

Kinds härad hade ett sigill med ett krönt K inom en sköld. Det är samma idé som grannskapet Redväg, som hade ett krönt R och ska ses i ljuset av att staden Ulricehamn, som ligger mellan dessa härader, sedan medeltiden har haft en krönt bokstav i en sköld. Ursprungligen ett B, efter Bogesund, och från 1720 ett U efter Ulricehamn.

Ingen socken har haft ett heraldiskt vapen. Däremot antog köpingen, och sedermera kommunen, Svenljunga samt kommunen Tranemo vapen som har registrerats. Övriga vapen är alltså endast förslag.

Illustration:
André Costa

Ambjörnarps socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en röd bevingad björn med svart beväring.

Tankarna bakom: Sockennamnet betyder Ambjörns torp, dvs Ambjörns nyodling. I fornsvenskan stavades namnet Arnbiorn, vilket var en sammansättning av örn och björn. Den bevingade björnen står alltså för Ambjörn. Ätten Hård av Segerstad har gett vapnets tinkturer. Det fanns en stor klocka i kyrkan.

Dalstorps socken

Förslag till vapen
Sköld: Tre gånger delad, med en nedvänd bågskura, en rak skura och en bågskura, i blått och guld.

Tankarna bakom: Sockennamnet kommer förmodligen från fornsvenskans ”Dall” som betyder glänsande. Vi låter därför omgivningen spegla sig i sjön, därför är motivet spegelvänt upptill. I denna församling växte en välkänd svensk upp. Olof Dalin, född 1708 som sontill kyrkoherden Jonas Dalin och hans hustru Margareta Birgitta Ausenia. Olof adlas von Dalin 1751, namnet taget efter förfaderns födelseförsamling Dalstorp i Kinds härad

Dannike socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält en stam av silver, belagd med en röd slöjdkniv, och från stammen en uppväxande ek av silver.

Tankarna bakom: Sockennamnet är en sammanslagning av ordet ”Dan” vars betyelse är okänd, och ”Ek”. Eken åtföljs av slöjdkniven som minner som träslöjdens betydelse för knallarna i trakten. Några torvbrytare hittade en kvinnokropp med tillhörigheter bla en pipa fr 1600 i Ryds mosse. Kroppen finns idag på Borås museum.

Finnekumla socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad i blått, vari en uppåtriktad spänd båge med pil, allt av silver, och silver, vari ett blått stenröse.

Tankarna bakom: Det här vapnet bygger på ortnamnets två betydelser. Dels ”Finne” som betyder ”kringströvande jägare”, dels ”Kumla, kummel” som betyder ”minnesmärke” eller ”röse” 1: Dopfunt av Mäster Andreas
2: Thalena Börjesdotter anklagas 1689 för häxeri och mord på prästen. Frikänns av Urban Hjärne 1693
3: Fästereds ”borg”

Grönahögs socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld tre gröna granar uppväxande från en av bågskura bildad grön stam.

Tankarna bakom: Grönahög består mest av höga granar. Stammen i vapnet bildar en grön hög. Ligger vid Komosse som är Västergötlands största mosse samt landskapets högsta punkt.

Gällstads socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en sparre av guld belagd med fem blå flätor och därunder en dopfunt av guld.

Tankarna bakom: Mäster Andreas var Sjuhärads främste medeltida stenhuggare och en av hans signerade dopfuntar finns här. Ätten Drakes sätesgård Intorp ligger här och deras sköld visar en sparre av guld i blått fält.
Gällstad är också ett svenskt centrum för trikå och det visas genom ”trikå”-flätorna som ses i sparren.

Hillareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en av grankvistskuror bildad grön sparre.

Tankarna bakom: Hilla betyder ”skogsklädd höjd” och denna höjd symboliseras här av sparren med grankvistskura. Socknen har nästan formen av en sköld, vilket kan tas med i vapnet. 

Holsljunga socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av purpur ett hjärta av guld belagt med en ljungblomma av purpur.

Tankarna bakom: ”Hol” betyder ”hål” eller ”sänka” och avser troligen den djupa sjön  Efterdelen ljung syftar på ljunghedarna vid sjön. Här i Holsljunga levde och dog predikanten Hoof, därav den kyrkliga tinkturern purpur.

Hulareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en svart rundel belagd med två korslagda yxor av guld.

Tankarna bakom: ”Hul” betyder ”hål” eller ”sänka” och i skölden ses detta hål rakt uppifrån. De två yxorna visar på röjningen av socknen.

Håcksviks socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver en rött befäst kyrktorn ovan åtföljt av två sköldar, dexter med svenska flaggan och sinister med danska.

Tankarna bakom: Håcksvik hade förr ett märkligt kyrkligt försvarstorn av trä som omväxlande har funnits i danska händer och svenska. Det berättas om en ladugård i socknen, att i denna fanns långt in i senare tid ett hål i ladugårdströskeln med en träplugg i. I detta hål förvarades ett ormskelett, som skulle förhindra onda makter att komma över tröskeln. En lie hängde i ladugårdsstaket, stål ansågs nämligen kunna skydda djuren mot sjukdom och annan olycka. 3: En version om skatten i Kisteberget berättar så här: Sägnen berättar att danskarna en gång här blev överrumplade av fienden, dvs svenskarna, och då gömde en stor mängd skatter i berget. Många försök gjordes senare för att ta skatten ur berget, men alltid hände det något. Vid ett tillfälle visade sig en orm med ögon så stora som på en “sö” (får: och skrämde skattsökarna på flykten

Kalvs socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en röd kalv stående på grön stam/mark.

Detta vapen AVSLOG hembygdsföreningen i Kalv varför det av SHI anses förverkat.

Tankarna bakom: På 1200-talet hette Kalvsjön bara Kalv. Sjön är troligen en ”kalv” (avliggare) till den närliggande Fegen. Kalv utsågs 1987 till framtidskommun, vilket också återspeglas i kalven. I Kalv föddes på 1800-talet den kände fiolspelaren Blinne Petter som gett oss en vacker brudmarsch, men som gisslade den överhet som ville ta ifrån honom fiolen. 3: Gammalsjö kvarn från senare delen av 1800-talet med ett kvarnhjul på inte mindre än ca. 7,3 m i diameter.

Limmareds socken

Förslag till vapen
Sköld:

Tankarna bakom:

Ljungsarps socken

Förslag till vapen
Sköld: Fält av guld besått med ljungblommor av purpur.

Tankarna bakom: Vapnet är en stiliserad bild av ljunghedarna.

Ljushults socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält tre ljus av silver med låga av guld, ställda två över en.

Tankarna bakom: Tre ljus illustrerar sockennamnet och visar vägen in i framtiden.

Länghems socken

Förslag till vapen
Sköld: Schackrutat i svart och guld vari från sinister uppkommande stenbock hållande en murslav, allt av silver.

Tankarna bakom: Länghem har i sekler dominerats av Torpa slott och Stenbock-ätten. Schackrutorna och stenbocken är hämtade från Stenbocks vapen, mursleven minner om allt arbete som krävts för att bygga och upprätthålla godskomplexet. 1856-60 Åsunden sänks – ger 264 nya odlingsbara tunnland åkerjord.

Marbäcks socken

Förslag till vapen
Sköld: Delad i silver, vari två blå korslagda svärd, och blått, vari ett kranium (skelett) av silver.

Tankarna bakom: Här i Marbäck, på Åsundens is,  stod slaget mellan Sveriges Sten Sture och Danmarks Kristian II. Kristian II vann slaget och Sten Sture sårades dödligt. Sverige kom därigenom att drabbas av Stockholms blodbad, vilket i sin tur innebar att sympatin för den danske kungen försvann och Sverige frigjorde sig från Kalmarunionen. 

Här i Marbäck hittades också Bredgårdsmannen, Sveriges äldsta skelett Marbäck betyder ”Bäcken i skogen” eller ”gränsbäcken”. Näst-centrum för salpetersjudare

Mjöbäcks socken

Förslag till vapen
Sköld: Mjöbäck betyder ”Den smala bäcken” och den rinner genom skogarna (granarna) i södra Kind. 

Tankarna bakom: Mjöbäck betyder ”Den smala bäcken” och den rinner genom skogarna (granarna) i södra Kind. 

Mossebo socken

Förslag till vapen
Sköld: Av ett sänkt mantelsnitt delad i blått och guld vari en stolpvis ställd blå talmansklubba.

Tankarna bakom: Sockennamnet betyder ”Bodarna vid mossen” och mantelsnittet gör skölden till en bod. Det blåa som man ser skymta bakom boden är mossen. Här bodde Josef Hansson (17xx-17xx) en framgångsrik gårdfarihandlare och bondepolitiker, invald till alla riksdagar åren 1740 till 1771. Talman för bondeståndet 1765 & 1771.

Månstads socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en bildad måne av silver över ett oxhuvud av guld med horn av silver.

Tankarna bakom: Egentligen betyder sockennamnet  ”Mons plats” men här har ordlikheten med månen tagits tillvara. Oxebanan som frakatade glas från Limared till Åsunden ger oxhuvudet.

Mårdaklevs socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält en balk av guld vari en röd balk belagd med tre herminer av guld.

Tankarna bakom: ”Mård” betyder skog och ” Klev”betyder ”brant stig”. Hermelin är också ett mårddjur och de tre tecknen heter herminer för att de är en bild av hermelinens svanstipp. Klevs gästgiveri fanns här från 1645 till 1950-talet.

Nittorps socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av silver ett grönt treberg och därpå stående en röd bautasten.

Tankarna bakom: I Nittorp finns det många brons- och järnåldersgravfält, flera med resta bautastenar. Detta minne av vår äldsta historia gav vapnet.

Norra Hestra socken

Förslag till vapen
Sköld:

Tankarna bakom:

Redslareds socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält tre uppväxande stubbar av guld ställda två över en.

Tankarna bakom: Sockennamnet kommer troligen från ”Resla” som betyder ”avhuggen trädgren” dvs skogsröjningen.

Revesjö socken

Förslag till vapen
Sköld: I silver tre fingerborgsblommor ställda två över ett i rött, och därunder en röd stam vari ett Kvarnjärnskors av silver.

Tankarna bakom: Revesjö hade förr en stor syfabrik och det minnet återkommer i fingerborgsblomman. På norska heter denna blomma ”revebjölle” och denna namnlikhet utnyttjas i vapnet. Kvarnjärnskorset symboliserar Kvarnsjön.

Ringestena socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en ring av silverfärgade stenar.

Tankarna bakom: De många domarringarna som gett socknen dess namn får också ge socknen dess vapen.
Ringestena är numera en del av Sexdrega socken.

Roasjö socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält en rundel av guld belagd med en röd vase, och därovan en av vågskura bildad ginstam av guld belagd med tre röda äpplen.

Tankarna bakom: Ortnamnet betyder ”Roars röjning”. Vi har i utformandet valt att gå på en gammal historia som utspelades här på 1500-talet. Vid Apelnässjön ligger Stora Apelnäs. Den förste, kände ägaren var Severin Kihl som var  en av Gustav Vasas hövitsmän och sedermera Västgöta ryttares förste befälhavare. När Gustav Vasa reste till Torpa för att fria till 17-åriga  Catarina Stenbock stannade han till hos  Severin Kihl. Strax söder om säteriet välte det kungliga ekipaget på den gropiga vägen och än idag kallas platsen för Vasahålan. Vasen anspelar på Vasahålet, äpplena på Stora Apelnäs.

Sexdrega socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält ett genomgående kristogram  av silver åtföljt i varje korsvinkel av en ros av guld.

Tankarna bakom: Ortnamnet Sexdrega kommer troligen av att sex vägar möttes här. Varje stråle symboliserar en av dessa vägar. Drega= drag eller mötesplats. Rosorna är hämtade från den världsberömde läkaren och vetenskapsmannen Rosen von Rosensteins vapen som föddes i Sexdrega. 14/7 1811 slår blixten ner i kyrkspiran, slår sönder tornets golv och fortsätter in i kyrkan. 3 döda och 200 skadade.

Sjötofta socken

Förslag till vapen
Sköld: Styckad i silver och grönt, ett sjöblad i motsatt tinktur

Tankarna bakom: Sjötofta hette tidigare Skäggetofta, an mansnamnet ”Skägge” som kommer av skägg. Begreppet Skäggtofta användes ofta för gårdar som ödelagts under medeltiden, alltså gamgubbens gård.

Svenljunga socken

Fastställt vapen
Sköld:

Detta vapen antogs av köpingen Svenljunga, som ungefär, och i allt väsentligt, motsvarar socknen.

Södra Säms socken

Förslag till vapen
Sköld: Kluven, silver vari tre bjälkvis lagda blå skyttlar, och i rött tre stolpvis ställda flätor av silver.

Tankarna bakom: Vegby som är centralort i Södra Säms församling utgör östgräns mellan konfektion och trikå.  Trikåproduktionen i öst med flätor och konfektionen i väst med skyttlar. Fältslag 1308 (hertig Erik mot danskarna

Södra Åsarps socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält två  korslagda glasblåsarpipor med glasmassa över ett borgtorn, allt av guld

Tankarna bakom: I Limmared ligger Sveriges äldsta glasbruk som grundades av NN Rutensparre. Här låg förr riksborgen Opensten

Tranemo socken

Fastställt vapen
Registrerat av Statsheraldikern. Sedan några år har Tranemo en logga som bygger på kommunvapnet.

Sven står för (vildsvin = Vildsvinens ljunghedar)

Tvärreds socken

Förslag till vapen
Sköld: Styckad i blått, och guld, vari en blå ginbalk.

Tankarna bakom: ”Röjningen vid Tvärån” dvs Tvärån som rinner ut i Åsunden. ”Ett T på tvären” men också Tvärån som rinner ner i Åsunden. Säteriet Hjärtared – Jean Abraham Lillie, försvarare av Älvsborgs fästning 1719.

Tyggestorps socken

Socknen är sedan länge en del av Tranemo.

Förslag till vapen
Sköld: I ett fält i rött tre stolpvis ställda äpplen, det mittersta genomborrat av en pil, allt av guld.

Tankarna bakom: Namnet Tyge kommer från grekiska Tychon som betyder ”träffa målet” och Tyge/Tyko är de dansk-svenska stavningarna på samma namn.

Ullasjö socken

Förslag till vapen
Sköld: I blått fält ett ängsullsax av guld med ull av silver.

Tankarna bakom: Sockennamnet har sannolikt fått sitt namn efter den ull, dvs växten ängsull, som förr var vanlig här. Inte troligt att det är Guden Ull(r:s (offer-)sjö. Stor marknad hölls förr här, flyttades på 1700-talet till Borås, senare till Svenljunga.

Älvsereds socken

Förslag till vapen
Sköld: I grönt fält ett posthorn av guld åtföljt av tre biljetter ställda två över en, av silver.

Tankarna bakom: Ursprungligen ”Elefs” som blivit ”Älvs” ”Elofs röjning”. Här i Älvsered fanns Sjuhärads första postorderföretag (Västgöta Wäfnads AB) och dess betydelse för både bygden och svensk handel kan inte övervärderas. Biljetterna kan ses som paket eller inkommande brevbeställningar.

Ölsremma socken

Förslag till vapen
Sköld: I fält av guld en grön humlekvist, med två blad mellan tre blommor, över ett rött treberg.

Tankarna bakom: ”Rem” betyder ”ås” ellre ”höjdsträckning” och denna höjd finns med i vapnet såsom ett treberg. Vapnet är också en lek med namnet genom att öl bryggs på humle, en växt som förr var väldigt vanlig på landsbygden. 

Örsås socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält ett av rundlar bildat treberg av silver och därovan en bronsåldersyxa av guld.

Tankarna bakom: Sockennamnet betyder ”grusåsen”, (ör=grus). Här har man hittat en bronsåldersyxa som visar att det fanns en rik bronsåldersby i trakten.

Östra Frölunda socken

Förslag till vapen
Sköld: I rött fält tre stolpvis ställda springande katter med selar av silver åtföljda av tio ekollon av guld.

Tankarna bakom: Namnet betyder Frejas lund, dvs offerplats och Freja katten är ett av Frejas attribut. Också ekollonen är en symbol för Freja.  Dessutom symboliserar ekollonen även lunden. Kinnahus, Kinnaborg, Kinnaholm låg i trakterna men det har inte spelat någon roll för vapnet.