Bjärke härad och socknar

Erska socken
Genneveds socken
Lagmansereds socken
Magra socken
Stora Mellby socken