Södermanlands härader

Daga härad
saknade vapen

Hölebo härad

Jönåkers härad
Ett årder

Oppunda härad

I fält en ur ett treberg belagt med tre ekollon, uppväxande ek. Fastställt av Kungl. Maj:t 1952.

Rönö härad

En rönn.

Selebo härad
En sele

Sotholms härad
En holme med avbrända träd.

Svartlösa härad
saknade vapen

Villåttinge härad

I fält en tall. Fastställt av Kungl. Maj:t 1953.

Västerrekarne härad
I fält en stolpvis ställd skära åtföljd av två sexuddiga stjärnor, allt inom en infattningsvis ställd kedja.

Åkers härad

Öknebo härad
saknade vapen

Österrekarne härad
saknade vapen