Göstring härad och socknar

Göstrings häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Appuna

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld tre svarta plogbillar, ordnade i gaffelkors och med spetsarna utåt.

Illustration: Per Andersson.

Bjälbo

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en stolpe av silver, belagd med tre röda hjärtan.

Illustration: Per Andersson.

Ekeby

Förslag till vapen
Delad i blått, vari tre eklöv av guld, och schackrutad i svart och guld.

Hogstad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en röd bjälke, åtföljd av tre blå plogbillar, två ovan och en nedan.

Illustration: Per Andersson.

Hov

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en blå drakvinge under en röd krona.

Illustration: Per Andersson.

Högby

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett rött ospänt armborst och därunder ett likaledes rött treberg, belagt med ett svävande kors av guld med avrundade armar, bildat av ett andreaskors fästat på mitten av en stolpvis ställd längre stapel.

Järstad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett störtat och medelst tinnskuror bildat svart gaffelkors.

Illustration: Per Andersson.

Rinna

Förslag till vapen
I blått fält en sporrklinga i en hjorthornskrona, bägge av guld.

Väderstad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld fem ginbalkvis ordnade rundlar, åtföljda av två eklöv, allt grönt.

Illustration: Per Andersson.

Västra Skrukeby

Förslag till vapen
I svart fält ett balkvis ställt spänt armborst av guld.

Illustration: Alexander Ulltjärn

Åsbo

Förslag till vapen
I svart fält en hjort i språng av guld överlagd en röd sinistervänd stråle.

Illustration: Per Andersson.