Boberg härad och socknar

Boberg häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Brunneby

Förslag till vapen
I fält av guld tre källor mellan två bjälkvis ställda blå kavlar.

Illustration: Alexander Ulltjärn.

Ekebyborna

Antaget och registrerat vapen

I blått fält ett lejonhuvud av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

Illustration : Per Andersson.

Fornåsa

Antaget och registrerat vapen

I blått fält ett klöverbladskors av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

Illustration : Per Andersson.

Klockrike

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en röd kyrkklocka, åtföljd av två gröna eklöv.

Illustration : Per Andersson.

Kristberg

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett rött kors och därunder ett blått treberg, belagt med en sexuddig stjärna av guld.

Illustration : Per Andersson.

Lönsås

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en svävande tretinnad bjälke av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

Illustration : Per Andersson.

Skeppsås

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en sexuddig stjärna av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

Illustration: Per Andersson.

Vallerstad

Antaget och registrerat vapen

I blått fält fem rundlar av guld, ordnade en, tre och en, och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

lllustration: Per Andersson.

Älvestad

Antaget och registrerat vapen

I blått fält två korslagda pilar av guld och därunder ett treberg av guld, belagt med ett blått fyrkantsårder.

Illustration: Per Andersson.