Dal härad och socknar

Dals häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Herrestad

Förslag till vapen
I blått fält ett balkvis ställt lieblad av silver åtföljt ovan och nedan av en krona av guld.

Källstad

Förslag till vapen
Delad i guld, vari en källa, och blått, vari en simmande svan av silver.

Nässja

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en spets av guld, belagd med åtta i cirkel ordnade röda rundlar.

Illustration: Per Andersson.

Roglösa

Förslag till vapen
Delad i rött, vari ett hästhuvud av silver, och schackrutat i svart och silver.

Strå

Antaget och registrerat vapen

I fält, kluvet i blått och guld, två bjälkvis ordnade grekiska kors och därunder ett vattenhjul, allt av motsatta tinkturer.

Illustration: Per Andersson.

Väversunda

Förslag till vapen
I blått fält en inböjd spets av silver belagd med en blå femuddig stjärna och åtföljd av två körsbärsblommor av silver.

Örberga

Förslag till vapen
I rött fält ett treberg åtföljt ovan av en blåklint, allt av silver.