Härader 1

Härader är underordnade landskapen men överordnade socknarna. Dess ursprung är omtvistat men fån historisk tid (medeltiden och framåt) har häraderna haft en central roll i rättskipningen. I varje härad fanns en häradshövding (i regel en man hur högfrälset). Häradshövdingen hade ofta en underhäradshövding som var mer stationär och tolv edsvurna män till stöd. Eftersom häradet på detta sätt blev ett rättsorgan hade det behov av ett sigill. Det äldsta kända är Skånings härad i Västergötland som hade ett sigill redan 1432. Det gavs 1570 ut ett kungligt dekret om att varje härad som saknade ett sigill skulle skaffa ett.

Motiven på sigillen var ursprungligen av tre slag: bilder med religiös anknytning, t.ex. Maria med Jesusbarnet (som i Skånings härads sigill) och helgon; hantverks- och näringslivssymboler, t.ex. yxa, plog, skära, sädesax och fisk; initialbokstäver. Senare har tillkommit sigillmotiv utgörande en tolkning av vederbörande härads namn, t.ex. en hök för Höks härad (Halland).

Här har vi valt att presentera varje landskap för sig och dela in dessa i härader som i sin tur, där det är relevant, har socknar. Vissa landskap har många härader och än fler socknar. Andra han ett fåtal härader eller saknar helt härader och har istället några få stora socknar. Så ser det ut i Dalarna och norröver.

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Dalsland
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Härjedalen
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland