Sveriges landskap

Inspirerad av den tyskromerske kejsaren Karl Vs (den store) begravning 1558, tror man att de svenska landskapsvapnen skapades. Kejsarens ståtliga och helt nyskapande begravning satte nämligen en ny standard och var på ett sätt startpunkten för den ceremoniella åtskillnaden mellan monarken och adeln. Där adeln visade upp sina anors vapensköldar visade monarken upp sina domäner.

Det var i december 1560 som blivande Erik XIV lät utforma vapen för alla de 24 dåvarande 17 landskapen i Sverige och 7 i Finland. De finska landskapen var Egentliga Finland inklusive Åland, Karelen, Satakunda, Savolax, Tavastland, Nyland och Österbotten.
De svenska landskapen var Dalarna, Dalsland, Gästrikland, Hälsingland, Närke, Medelpad, Småland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland, Västerbotten, Västmanland, Ångermanland, Öland och Östergötland, där Östergötland var delat i Västanstång och Östanstång. Lappland tillkom bara några år senare. Övriga nuvarande svenska landskap var då antingen danska eller norska. Av de svenska landskapen var det endast Dalarna som hade ett vapen sedan tidigare

Tidiga förändringar

De första vapnen ansågs nog lite misslyckade, för redan under 1560-talet genomfördes förändringar av flera landskapsvapen. Medelpads bäver ersattes med dagens vapensköld och Värmlands järv ersattes av en örn. Några smärre justeringar gjordes sedan av Johan III men efter det har endast mindre justeringar gjorts.

Nya svenska landskap

De landskap som erövrades från Danmark och Norge och i viss mån Ryssland fick vapen i samband med att de blev svenska OCH (centralt) ställdes under svensk lag. Dessa inkluderade Blekinge, Bohuslän, Gotland, Halland, Härjedalen, Jämtland, Skåne men även Ingermanland i öst

Bruket av landskapsvapnen var på det stora hela samstämmiga fram till 1800-talet, men eftersom det saknades formella beslut genomförde Riksheraldikern 1884-85 en genomgång som resulterade i en officiell kunglig bekräftelse. Vid den översynen förtydligade man kopplingarna till 1570 års renässansupplaga.
Under 1900-talet har vapnens utformande justerats något i samband med nya fastställelser. det har sket i omgångar. Främst har det handlat om vapenbeskrivningarna (blasoneringen) som korrigerats.
I den processen skapades även ett vapen för Norrbotten. Det har diskuterats om det är ett formellt landskap eller ej, men eftersom de som bor där ansåg så och övriga Sverige inte hade något att invända så anses det som landskap skapat 1810 efter en utbrytning ur dåvarande Västerbotten. Det handlar egentligen om att norra Västerbotten, som tillsammans med norra Lappland bildar ett eget län, ska ses som ett eget landskap.

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Dalsland
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Härjedalen
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Öland
Östergötland