Lysing härad och socknar


I fält av guld ett grönt lövträd.
Vapen utifrån bilden i häradets sigill, x.

Lysings häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA 2.5.

Harstad

Förslag till vapen
I svart fält ett hare av guld.

Heda

Antaget och registrerat vapen

I blått fält en stolpe av guld, i ginstammen belagd med en genomgående röd trekant samt på vardera sidan åtföljd av ett grekiskt kors av guld.

Illustration: Per Andersson.

Kumla

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld ett rött treberg, belagt med två i bjälke ordnade rundlar av guld, och däröver en medelst en vågskura bildad röd ginstam.

Illustration: Per Andersson.

Rök

Förslag till vapen
I svart fält en korsarmsruna av guld.

Stora Åby

Förslag till vapen
I svart fält tre i stolpe ordnade svävande sparrar åtföljda av en av vågskura bildad post, allt av silver.

Svanshals

Förslag till vapen
Delad i rött, vari en från skuran uppstigande svan av silver, och blått, vari två av vågskuror bildade bjälkar av silver.

Trehörna

Antaget och registrerat vapen

I fält av silver ett av kavlar bildat kors, åtföljt av fyra lindblad, allt grönt.

Illustration: Per Andersson.

Västra Tollstad

Antaget och registrerat vapen

Medelst en tinnskura delad sköld, övre fältet blått, vari ett treberg av guld, belagt med en röd sexuddig stjärna, och nedre fältet två gånger delat i rött, guld och blått, den övre skuran uppåtböjd och den nedre en vågskura.

Illustration: Per Andersson.

Ödeshög

Förslag till vapen
I blått fält ett lövträd uppväxande från ett enberg (hög) och åtföljt av två svärd, allt av guld.