Valkebo härad och sigill

Vapen utifrån bilden i häradets sigill, känt sedan 1569. I grönt fält ett högårder, åtföljt på vardera sidan av en sexuddig stjärna, allt av guld.

Valkebo häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_ProfilCC BY-SA

Gammalkil

Delad i silver, vari fem svarta stolpar, och guld, vari en röd spets.

Ledberg

Antaget och registrerat vapen

Sköld delad, 1: i guld ett rött treberg, åtföljt av två blå rundlar, 2: medelst en vågskura delat i guld och blått.

Illustration: Per Andersson.

Nykil

Antaget och registrerat vapen

Sköld delad i guld, vari en grön spets, och guld, vari en röd plogbill.

Illustration: Per Andersson.

Rappestad

I blått fält en rapphöna av guld.

Sjögestad

I blått fält ett klöverbladskors av silver med korsmitten bestående av en ring.

Ulrika

I svart fält ett grankvistkors av silver åtföljt ovan av en krona av guld.

Vikingstad

I rött fält två vikingar av silver med svärd och sköldar.