Gullberg härad och socknar

Gullberg saknar häradsvapen.

Björkeberg

Förslag till vapen
I blått fält tre björkkvistar av guld.

Flistad

Antaget och registrerat vapen

I fält av guld en blå hästsko, omslutande en heraldisk källa av silver och blått.

Illustration: Per Andersson.

Ljung

Förslag till vapen
Sköld medelst vågskuror två gånger delad i grönt, vari en uppgående måne av guld, guld och rött, vari en rundel av guld.

Stjärnorp

Förslag till vapen
I fält av silver en blå gran åtföljd ovan av en blå ginstam belagd med tre femuddiga stjärnor av silver.

Vreta Kloster

Antaget och registrerat vapen
SKI Landskommunens vapen

I fält av guld en genomgående svart ruta, belagd med en av silver och rött kontrakomponerad balk.

Västerlösa

Förslag till vapen
Delad i svart, vari tre ax av guld, och guld, vari en svart hjorthornskrona.