Laske härad

Borga socken

Edums socken

Larvs socken

Laske-Vedums socken

Längjums socken

Södra Lundby socken

Tråvads socken

Vässby socken

Västerbitterna socken

Österbitterna socken