Välförsedda Bobergs härad

0 Comments

Bobergs härad i Östergötland har gott om sockenvapen. Endast en av nio socknar saknar ett vapen och för det finns självklart ett förslag. Bobergs härad i sig självt har, liksom många andra härader, en plog

Redvägs härad finns på plats

0 Comments

Nu ligger även Redvägs häradsvapen och socknar utlagda. Här finns bland annat förslag för Kölingared, som kan få Sveriges första vapen/flagga som anspelar på en poet – Vilhelm von Braun. Denne poet var en av

Banekind och Björkekinds härader

0 Comments

För dig som vill veta mer om Banekinds och Björkekinds socknar och vapensköldar finns nu två härliga sidor här på Heraldisk Atlas. Läs mer om Banekind Läs mer om Björkekind

Aska härad på plats

0 Comments

Aska häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5. Nu har Aska härad i Östergötland kommit upp. Se de antagna respektive föreslagna vapen som finns för detta härad. Läs mer

Socken som kulturarv

0 Comments

Våra socknar finns inte längre kvar som juridisk enhet, men de fortlever som historiskt område. Så kommer det att se ut länge än, eftersom våra vägar, inte minst på landsbygden, är skapade just utifrån socknarnas

Kinds härad presenteras

0 Comments

Idag har vi lagt upp Kinds härad och dess socknar samt kommunerna Tranemo och Svenljunga. Det är en stor mängd förslag men väldigt få faktiskt antagna vapen. Kanske ger det ändå en bra inspiration till

Gäsene tar plats

0 Comments

Idag har häradet Gäsene med sina socknar uppdaterats. Gäsene härad har en vapensköld sedan gammalt. Det har däremot ingen av socknarna så alla förslag är nya. Läs mer om Gäsene här.

Bollebygd inlagt

0 Comments

Bollebygds härad, med sina tre socknar, är det första häradet som lagts in här på Heraldisk atlas. Det är ett registrerat vapen, för kommunen, häradet och därmed också socknen med samma namn. Till det kommer

Nya hembygdsvapen i Sverige

0 Comments

Vad är ett sockenvapen? Vissa svenska socknar har haft heraldiska vapen i många hundra år. Andra är helt nya. Precis som härader. Men eftersom socknarna formellt har upphört väljer vi i Sockenheraldiska institutet att säga

Välkommen till Sockenheraldiska institutet

0 Comments

Sockenheraldiska institutet är en arbetsgrupp som arbetar med hela Sveriges inofficiella territoriella heraldik, det vill säga vapnen för våra härader, socknar, församlingar och motsvarande regioner. Arbetsgruppen vill även bidra till att stödja heraldiken inom kommuner,