Välkommen till Sockenheraldiska institutet

0 Comments

Sockenheraldiska institutet är en arbetsgrupp som arbetar med hela Sveriges inofficiella territoriella heraldik, det vill säga vapnen för våra härader, socknar, församlingar och motsvarande regioner. Arbetsgruppen vill även bidra till att stödja heraldiken inom kommuner,