Gäsene tar plats


Idag har häradet Gäsene med sina socknar uppdaterats.

Gäsene härad har en vapensköld sedan gammalt. Det har däremot ingen av socknarna så alla förslag är nya.

Läs mer om Gäsene här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *