0 Comments

Våra socknar finns inte längre kvar som juridisk enhet, men de fortlever som historiskt område. Så kommer det att se ut länge än, eftersom våra vägar, inte minst på landsbygden, är skapade just utifrån socknarnas behov.

Nu vill vi i Sockenheraldiska inte propagera för eller emot våra socknar. Vi nöjer oss med att konstatera att de finns här och att de behöver en flagga och en vapensköld.

Vem vet, kanske får vi i framtiden se skyltar som denna utefter våra vägar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Aska härad på plats

0 Comments

Aska härads vapensköld Aska häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad…