0 Comments

Bobergs härad i Östergötland har gott om sockenvapen. Endast en av nio socknar saknar ett vapen och för det finns självklart ett förslag.

Bobergs härad i sig självt har, liksom många andra härader, en plog som symbol. Det säger mycket om vad man ansåg vara viktigt förr. Att kors sällan förekommer beror självklart dels på att kors förknippades men kyrkan som institution, dels på att kristendom var så självklar att kors som religiös symbol var helt meningslös för ett härad.

Läs mer om Bobergs härad

Boberg härad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Aska härad på plats

0 Comments

Aska härads vapensköld Aska häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad…