0 Comments

Redvägsd härad av André Costa

Nu ligger även Redvägs häradsvapen och socknar utlagda. Här finns bland annat förslag för Kölingared, som kan få Sveriges första vapen/flagga som anspelar på en poet – Vilhelm von Braun.

Denne poet var en av de mest lästa under 1800-talet och föddes på Brängesås i Kölingareds socken.

Kölingared socken

s mer om Redvägs härad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Dals härad med förslag

0 Comments

Bland Dals härads (Östergötland) socknar har Strå och Nässja antagna…