Redvägs härad finns på plats


Redvägsd härad av André Costa

Nu ligger även Redvägs häradsvapen och socknar utlagda. Här finns bland annat förslag för Kölingared, som kan få Sveriges första vapen/flagga som anspelar på en poet – Vilhelm von Braun.

Denne poet var en av de mest lästa under 1800-talet och föddes på Brängesås i Kölingareds socken.

Kölingared socken

s mer om Redvägs härad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *